Projekt Unijny – Blachdom

Dywersyfikacja oraz zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnych procesów produkcji nowych produktów pokryć dachowych.

unnamed

Firma BLACHDOM PLUS GŁUC SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt „Dywersyfikacja oraz zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnych procesów produkcji nowych produktów pokryć dachowych”. 

 

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez inwestycję w budowę nowej hali produkcyjnej oraz zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W wyniku realizacji przedmiotowego projektu firma wdroży na rynek znacząco ulepszone produkty – pokrycia dachowe z blachy o wyższej jakości wykonania oraz trwałości, nastąpi także zwiększenie zdolności produkcyjnych.

 

Główne efekty projektu to zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wzrost wolumenu sprzedaży na rynku krajowym jak i zagranicznym oraz wprowadzenie innowacyjnych produktów. Firma osiągnie założone cele poprzez realizację przedmiotowej inwestycji związanej z rozbudową zakładu, zakupem nowych linii produkcyjnych oraz wdrożeniem innowacyjnej technologii produkcji blaszanych pokryć dachowych. Projekt ma pozytywny wpływ na zatrudnienie. Wnioskodawca stworzy nowe miejsca prace w liczbie 7 w przeliczeniu na ekwiwalent pełnego czasu. Zostaną one utrzymane w okresie co najmniej roku po zakończeniu realizacji projektu. 

 

Grupę docelową klientów Spółki stanowią zarówno klienci indywidualni B2C, jak również podmioty gospodarcze B2B. Głównymi odbiorcami produktów w postaci pokryć dachowych będą hurtownie budowlane, firmy dekarskie, sieci sklepów z sektora pokryć dachowych, deweloperzy jak również klienci indywidualni. Szeroka gama produktów skierowana będzie głównie dla końcowych odbiorców realizujących inwestycje w zakresie budownictwa jednorodzinnego, wielorodzinnego oraz mniejszych obiektów przemysłowych.

 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie 

 

Wartość projektu : 38 764 821.90 zł 

 

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 15 194 114.00 zł