DR!PSTOP – Blachdom

DR!PSTOP

DR!PSTOP jest ekonomicznym rozwiązaniem problemów kondensacji pary wewnątrz budynków z nieizolowanym dachem. Jest to samoprzylepna membrana przyklejona do spodniej strony blachy. DR!PSTOP może być stosowany w praktycznie jakimkolwiek środowisku (struktura), w którym skraplanie jest problemem.

 

Gdy temperatura i warunki wilgoci osiągają punkt rosy, wilgoć kondensuje od spodu niezaizolowanego metalowego dachu. W przypadku obfitego skraplania powstają krople wody, które spadając uszkadzają materiały znajdujące się poniżej. Tradycyjna metoda uporania się ze skraplaniem polega na próbie izolacji dachu w taki sposób, aby temperatura na panelu nigdy nie dochodziła do punktu rosy. DR!PSTOP jest sposobem na zatrzymaniu wilgoci w specjalnie zaprojektowanych kieszeniach utworzonych w membranie. DR!PSTOP utrzymuje wilgoć do czasu, gdy wilgotność będzie ponownie pod punktem rosy i uwalnia wilgoć do powietrza w postaci normalnej pary wodnej.

Zalety dla użytkowników są następujące:
  • już więcej nie będzie kapać z dachu wytrzymałość (w odróżnieniu od standardowej izolacji i barier pary DR!PSTOP nie jest wrażliwy na rozrywanie, nie ulega degradacji)
  • łatwy do czyszczenia (wężem albo myjką ciśnieniową)
  • palność A2-s1, d0 (EN 13501-1)
  • tłumi hałas (deszcz, praca wewnątrz obiektu)
  • stanowi dodatkową ochronę przeciwkorozyjną

Warunkiem prawidłowego funkcjonowania powłoki antykondensacyjnej DR!PSTOP jest zapewnienie wentylacji dachu. Jej brak powoduje, że wilgoć wchłonięta przez powłokę antykondensacyjną nie odparuje. Stałe utrzymywanie się w powłoce DR!PSTOP wysokiego zawilgocenia jest dużym zagrożeniem, gdyż na skutek zatrzymania wody na styku blacha – łata szybciej następują procesy gnilne w drewnie. Stąd tak niezbędna jest prawidłowa wentylacja dachów z powłoką antykondensacyjną. DR!PSTOP nie może występować w strefie okapu, kalenicy oraz na zakładzie poprzecznym. Należy go usunąć ręcznie na placu budowy poprzez zdarcie filcu z miejsc niedozwolonych, a następnie odcięcie go. Dopuszczalna jest również metoda opalania tych miejsc. Zapobiegnie to przenikaniu wody. DR!PSTOP ma bowiem takie właściwości, że nie tylko zatrzymuje wodę, lecz także transportuje ją i podciąga. Wynika to ze specyficznych cech wody, która przemieszcza się i gromadzi w materiałach porowatych na skutek zjawisk podciągania kapilarnego i sorpcji. W przypadku obiektów jak stodoły czy też stajnie należy raz w roku czyścić membranę środkiem grzybobójczym.

Zainteresowały Cię nasze produkty?