Siedziba firmy w Rybarzowicach

O firmie

Solidny dach od Blachdom Plus - firmy stawiającej jakość na pierwszym miejscu.

Firma BLACHDOM PLUS została założona w 2001 r. Początki działalności to dystrybucja blaszanych pokryć dachowych i elewacyjnych, systemów rynnowych, okien i membran dachowych oraz innych akcesoriów związanych z konstrukcją dachów. Doświadczenie uzyskane na tym polu jak i dalsza chęć rozwoju, pomogły w podjęciu decyzji o rozpoczęciu własnej produkcji wyrobów blaszanych. Od 2006 r. funkcjonuje nowoczesny, wybudowany od podstaw zakład produkcyjny w Rybarzowicach k/ Bielska-Białej, gdzie obecnie wytwarzane jest 6 profili blach dachówkowych, panele dachowe „na rąbek” oraz 5 profili blach trapezowych. Park maszynowy uzupełniają maszyny przeznaczone do cięcia wyrobów płaskich na arkusze oraz taśmy. Dopełnieniem tego są maszyny służące do produkcji elementów wykończeniowych z blachy (obróbki blacharskie).

Nasza oferta

Blachy dachówkowe

Panele dachowe
'na rąbek'

Blachy trapezowe

Dachówka ceramiczna

DR!PSTOP

Obróbki blacharskie

Akcesoria

Tutaj kupisz produkty z oferty Blachdom Plus!

Polecamy

Rybarzowice, dn. 5 kwietnia 2022r.

INFORMACJA O ZMIANIE FORMY PRAWNEJ
PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

JAN GŁUC prowadzący działalność gospodarczą jako przedsiębiorca indywidualny pod firmą BLACHDOM PLUS z siedzibą w Rybarzowicach adres: 43-378 Rybarzowice, ul. Żywiecka 873, REGON 852078206, NIP 5520106753, uprzejmie informuje, iż z dniem 23 marca 2022r. dokonał przekształcenia formy prawnej prowadzenia działalności przedsiębiorcy w spółkę komandytowo- akcyjną.

1. Forma prawna działalności została zmieniona poprzez założenie spółki komandytowo- akcyjnej pod firmą: BLACHDOM PLUS GŁUC spółka komandytowo – akcyjna. Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 5 kwietnia 2022r. pod numerem KRS 0000964598. Posiada: NIP 9372742613, REGON 521681130 Adres spółki to: 43-378 Rybarzowice, ul. Żywiecka 873.

2. Jedynym Komplementariuszem, prowadzącym sprawy spółki i odpowiadającym w całości za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem jest Jan Głuc, wnosząc wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa BLACHDOM PLUS GŁUC JAN, którego obecna wartość bilansowa została wniesiona na kapitał zapasowy spółki.

3. Wszelkie dotychczasowe wierzytelności i zobowiązania JANA GŁUC związane z prowadzeniem działalności gospodarczej pod firmą BLACHDOM PLUS pozostają w mocy i będą odtąd realizowane i egzekwowane przez Spółkę. Dotyczy to w szczególności złożonych zamówień, wpłaconych zaliczek, wystawionych i nie zapłaconych faktur, udzielonych gwarancji jakości etc.

4. Działalność będzie prowadzona w dalszym ciągu w tym samym zakresie i rozmiarze, a podjęte działania nie spowodują opóźnień w realizacji zobowiązań.

5. Dotychczasowe rachunki bankowe przechodzą na spółkę komandytowo – akcyjną.

Jan Głuc – Komplementariusz
BLACHDOM PLUS GŁUC S.K.A.